Cartier Hub

The machine – the future humanoid?

  • Date: 20 May
  • Hour: 17:00

In English:

Artificial intelligence, a specific term for any computerized program that makes something smart. An informational system, capable of doing tasks that normally require human intelligence, may become HUMAN? If , by now, the man was the one that led to development, in the future, the machines will become the persons of today?

În română:

Inteligența artificială, un termen umbrelă pentru orice program computerizat care face ceva deștept. Un sistem informatic, capabil să îndeplinească sarcini care necesită în mod normal inteligență umană, poate devenii un OM? Dacă până acum omul a fost mașinăria care a dus spre dezvoltare, oare în viitor, mașinăriile vor deveni oamenii de astăzi?

For any inquires about the event, please contact the event`s organizer.

back to events