Cartier Hub

Tech-Ed

  • Date: 25 May
  • Hour: 19:30

In English:

From robots that translate the signs language, to methods that transform the sounds to skin messages or robots that go to school in your place and interact with real things, abstract or impossible to aquire through VR learning. In a world without senses, movement posibilities or objects that are not at our own use, can technology satisfy these shortcomings?

În română:

De la roboți care traduc limbajul semnelor, la modalități de a transforma sunetele în mesaje pe piele sau roboti care merg la școală în locul tău și chiar la interacțiunea cu lucruri reale, abstracte sau imposibile în învățarea prin VR. Într-o lume fără simțuri, posibilități de desplasare sau obiecte ce nu sunt la îndemâna noastră, poate tehnologia să satisfacă aceste neajunsuri?

For any inquires about the event, please contact the event`s organizer.

back to events